Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Projesi

About Us

Proje

“Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program” başlıklı proje NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenmektedir. Bu proje temel olarak yanlış bilgilere karşı bireysel düzeyde dayanıklılığı artırmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında hazırlanan açık erişim Dezenformasyon Eğitimi çevrimiçi aracı yanlış bilgilerin nasıl yayıldığını ve uluslararası ilişkilerde nasıl bir sorun haline geldiğini incelemekte; bireysel düzeyde yanlış bilgilere karşı direnç geliştirmeyi hedeflemektedir.

İletşim: info@rdmedu.com
Web sitesi: Rdmedu


Proje Destekçileri

Supporter 1